Enterprise Architektura

Podniková architektura / Enterprise Architektura představuje komplexní popis organizace ve všech jejích souvislostech a pohledech . Enterprise Architect řídí všechny klíčové dimenze v organizaci ve vztahu k informačním technologiím:

    Podnikové cíle + strategie
    Podnikové funkce
    Podnikové procesy
    Organizační struktura
    Data a informace
    Software  (Podnikové aplikace - Informační a komunikační systémy)
    Hardware (IT infrastruktura)
    Rozmístění (lokace v rámci globální organizace)V mnoha menších firmách existuje organizace práce podle nějakých zpravidla zažitých pravidel a v rámci organizační struktury - většinou štábní. Nepsaná struktura žije v hlavách manažerů a postupně i v hlavách jejich podřízených. Nevyřčená strukura má však své nedostatky v tom, když ji potřebujeme rozvíjet. Hlavy manažerů jsou utopeny v provozních dennodenních starostech a na skutečné řízení nezbývá pokdy. 


V období rozvoje firmy je to cesta do informačního pekla. Nedostačující kapacita a spontánně vznikající další struktury si žijí svým životem a vznikají diskrepance. Samovolně vznikající struktura bez smysluplného řízení pak dávno přestane stačit potřebám firmy, protože je nikdo ani pořádně neformulovat, natož aby je všem sdělil. Samovolný vývoj pak nemůže stačit rozvoji firmy, protože mnohem více energie pohltí vysvětlování a řešení diskrepancí, než samotný rozvoj ICT technologií, který by podpořil rozvoj firmy. Vše na IT oddělení se prodražuje zpomaluje, komplikuje. 

Nakonec stejně nastane okamžik, kdy si vedení anebo akcionáři uvědomí, že to takhle nejde provozovat donekonečna. Začnou jít po podstatě problému a začnou hledat Podnikového architekta / Enterprise Architect.

image

Enterprise Architekt

Enterprise Architekt zvýší výkon IT oddělení a současně sníží náklady až o 30%, další úspory nastanou při implementaci nových funkcionalit.

Architekt nutně začne analyzovat a současně s tím popisovat aby bylo jasné, co kdo myslí a co kdo dělá, jak to na sebe navazuje a za jakých pravidel. Takto dokumentovaný popis chcete-li model pak precizuje a precizuje. Zpracovaný EA model pak usnadní spoustu práce s nasazováním dalších funkčností. IT oddělení pak nemá podle čeho implementovat nové funkce. Top manažery to nezajímá, ale narážejí na problém neporozumění mezi IT a zbytkem firmy, na vysoké náklady na vícepráce atd. Následně se objevují výtky jako: "Naše IT je drahé, složité, brzdí nás v inovacích, vše trvá dlouho" No aby ne, když se nikdo nebtěžoval dát dohromady popis toho jak to má celé fungovat. Pochopitelně, protože manažeři jednotlivých oddělení nechápou funkčnost celého procesu. Pro jistotu nikoho z IT oddělení na porady topmanagementu ani nezvou, aby se náhodou něco na IT nedozvěděli.

Nedostatečný (anebo i žádný) datový model, žádná relevantní správa podnikové architektury, žádný popis datových toků, žádný popis procesů. Řízení takovéhoto "pseudoprojektu" nemůže uspět. Studie 
McKinsey & Company, Unlocking success in digital transformations, 2018 ukázala, že kolabuje 70% projektů, kvůli absenci vize, nejasným cílům a kvůli neexistujícímu popisu firemních procesů.

Ti kdo pochopili a přijali, za čas mohli konstatovat, že IT je výborná investice, která přináší konkurenční výhody a skvěle podporuje firemní vize, cíle a strategii.

Chcete vědět jak se to dělá ? Zavolejte.

Zavolejte mi!

Po telefonu dostanete nejrychlejší a nejlepší nabídku. Už žádné vyplňování formulářů, jen klikněte a volejte.