ERP Podnikové systémy

Moderní ERP systémy jsou modulárně postavené tak, aby jednotlivé moduly podporovaly funkční procesy jednotlivých útvarů a hlavně podporovaly hodnototvorné procesy napříč firmou.

Některé ERP systémy jako 
SAP BusinessOne jsou bohatě vybaveny moduly pro středně velkou firmu. Implementace takového systému obnáší nastavení systému a naladění všech potřebných procesů. Pro bezproblémovou implementaci jsou nejdříve kvalitně popsány business procesy a pak nastane digitalizace firmy pomocí ERP. Uživatelské úpravy – customizace pak nejsou potřeba, neboť dodavatel ERP systému má všechny potřebné funkčnosti připravené a jedná se hlavně o jejich konfiguraci a nasazení.

Jiné ERP systémy jako 
HELIOS iNuvio poskytují menším a středním firmám jiný přístup, který se rovněž osvědčil a sice dodání takzvané core funkcionality a k tomu některé moduly. Implementace probíhá pozvolněji s postupným zprovozňováním dalších modulů. Oba přístupy mají svoje výhody a nevýhody. Většina firem preferuje rychlost a interoperabilitu řeší v druhé fázi.
Smyslem nasazení ERP resp Advanced ERP je nahrazení všech dostavadních autonomních podpůrných informačních prostředků a systémů jednou komplexí platformou poskytují obrovské množství synergií, jehož dostažení úpravou stávajících IS by se firma v podstatě zastavila.
Zejména pro dodavatelsky, projektově a logisticky orientované firmy přinášejí obrovský přínos normalizovanou interoperabilitou B2B komunikace, kde lze přijímat a odesílat věrohodné dokumenty mezi firmami a papírový proces zcela eliminovat zejména v MRP MRP2 oblasti, zajištění, plánování, odvádění a analýzy dokončené výroby s okamžitým dopadem do vnitrofiremního účetnictví a controllingu.

Velmii atraktivní jsou implementace ERP systému Odoo, který podporuje za rozumné peníze rozvíjející se firmy. Přinášejí dostatek potřebné funkcionality pro podporu základních agend ve firmách a dále umožňují konfigurovatelnost a případnou customizaci.


Nasazením ERP systému začíná digitální transformace firmy. Účetnictví včetně poloautomatického nebo automatického účtování, evidence majetku, CRM , projektové řízení zakázek, personální management, finance, skladové hospodářství, řízení dodavatelských řetězců včetně logistiky, plánování výroby (simulace a variantní plánování) zadávání výrobních sérií nebo dávek, odvádění reálné výroby, porovnání plánu a reality, skladování hotových výrobků, navazující logistika, Dopravní služby vlastní a externí,  integrovaná výměna dat se systémy třetích stran, atd.  … to vše je dnes sofistikovaně propojeno tak aby podporovalo firmu v hladkém fungování.


Účetnictví včetně poloautomatického nebo automatického účtování, evidence majetku, CRM , projektové řízení zakázek, personální management, finance, skladové hospodářství, řízení dodavatelských řetězců včetně logistiky, plánování výroby (simulace a variantní plánování) zadávání výrobních sériií nebo dávek, odvádění reálné výroby, porovnání plánu a reality, skladování hotových výrobků, navazující logistika, Dopravní služby vlastní a externí,  integrovaná výměna dat se systémy třetích stran, atd.  … to vše je dnes sofistikovaně propojeno tak aby podporovalo firmu v hladkém fungování.

image

Implementace ERP Systémů

Implementace ERP systému je unikátní a specializovaný projekt, na který většina firem nemá a nemůže vyčlenit pracovníka. Poskytneme Vám dovednosti a zkušenosti. Spolu s Vámi vybereme ERP systém  a oslovíme vhodného dodavatele ERP systému, tak abyste nemohli být obětí znalostní převahy ze strany dodavatele.

Zavolejte mi!

Po telefonu dostanete nejrychlejší a nejlepší nabídku. Už žádné vyplňování formulářů, jen klikněte a volejte.