Reengineering firmy

Rigidní firmy potřebují radikální proměnu. Přeměníme vaši firmu v souladu se strategickými cíli.

Na vaši firmu se podíváme nezaujatě a revidujeme všechno podstatné. Avšak nikoliv s cílem dosavadní věci zdiskreditovat nebo rozbourat, ale znovu definovat co je podstatou vašeho podnikání a kde vzniká vaše přidaná hodnota. Tvorba těchto hodnot si zaslouží adekvátní podporu. Zajímáme se z nezávislého úhlu o podstatu vašeho podnikání a poskytujeme nezávislý pohled nepoznamenaný provozní slepotou. Smyslem je radikální zrychlení fungování vaší firmy, tak abyste nebyli přečísleni konkurencí a mohli použít všechny dnešní možnosti moderních systémů a technologií.

Vycházíme ze zásad Michaela Hammera a Jamese Champyho - 7 principů:

=> Organizujeme kolem výsledků, ne kolem úkolů
=> Navržení  všech procesů používaných v organizaci a stanovení jejich priorit na základě jejich naléhavosti
=> Integrace zpracování informací do práce, která je produkuje
=> Uvažujeme-li geograficky oddělené zdroje, jako by byly centralizované
=> Propojování podobných aktivit v pracovním toku namísto jejich integrace na konci
=> Rozhodování o tom, kde se práce vykonává  a začlenění řízení do procesu
=> Zachycení informací u zdroje a pouze jednouimage

Podstata proměny

Reengineering v podstatě znamená zásadní přehodnocení a radikální rekonstrukci chcete-li redesign podnikových procesů tak, aby mohlo být dosaženo dramatického zdokonalení z hlediska kritických měřítek výkonnosti, jako jsou náklady, kvalita, služby a rychlost. Krátce řečeno je to zásadní radikální dramatická redefinice hodnototvorných procesů.

Zavolejte nám!

Po telefonu dostanete nejrychlejší a nejlepší nabídku. Už žádné vyplňování formulářů, jen klikněte a volejte.