Praha - Zlín / Česká republika

Pondělí - Pátek : 8:00 - 17:00; Sobota - Neděle: dle SLA

Telefon: +420 602 307 159

image

Manažerské a IT poradenství pro 21. století

Naše dovednosti

Reengineering firem

Naplňujeme vize majitelů a akcionářů firem. Precizujeme formulace vizí a strategických cílů a následně připravíme cestu k jejich dosažení. Po schválení strategie rozběhneme vše potřebné k postupu k cíli. Zřídíme a nastavíme Vám nástroje a naučíme vás je používat, jak na strategické tak na taktické a operativní úrovni. Vybavíme vás metodikou a naučíme vás ji uplatňovat tak, aby vše šlo hladce.
Více info

Enterprise Architektura

Řízení podnikové architektury je komplexní činnost která propojením business pohledu a možností informačních technologií připravuje a řídí celostní pohled na fungování firmy jak uvnitř tak vně organizací. Klade si za cíl důkladně řídit soulad mezi podnikovými cíly, strategií a současnými Informačními a komunikačními systémy
Proměňte svoje IT konečně v konkurenční výhodu a udělejte si v mnohém pořádek a jasno. 
více info

ERP Systémy - Implementace

Nasazením ERP systému začíná digitální transformace firmy.
Účetnictví včetně poloautomatického nebo automatického účtování, evidence majetku, CRM , projektovéí řízení zakázek, personální management, finance, skladové hospodářství, řízení dodavatelských řetězců včetně logistiky, plánování výroby (simulace a variantní plánování) zadávání výrobních seriií nebo dávek, odvádění reálné výroby, porovnání plánu a reality, skladování hotových výrobků, navazující logistika, Dopravní služby vlastní a externí,  integrovaná výměna dat se systémy třetích stran, atd  … to vše je dnes sofistikovaně propojeno tak aby podporovalo firmu v hladkém fungování.  Více informací

Procesy & Lidé & Firma

Digitální transforamce firem za pomocí ERP systémů bez důkladného procesního managementu není možná. ERP systém podporují hladký chod klíčových hodnototvorných i servisních procesů. Bez kvalitního ustanovení procesů ve strukturách firmy to však nejde. Pro potřeby firem namodelujeme a do praxe ERP systému zavedeme všechny potřebné procesy tak, aby byly tyto procesy měřitelné a firma věděla co se kde odehrává. Chcete-li něco řídit, pak to musíte být schopni změřit. Osvědčené pracovní postupy, které ve firmách leckde žijí spontánně, převedeme do automatizovaných procesů

Řízení projektů, Project Office

Kvalitně vedené a metodicky zastřešené projektové řízení umožňuje firmám dosahovat svých cílů. Projekty jsou sladěné s  programovými cíli a to souladu se strategií firmy. 
Je potřeba nadhled, systémový přístup , pečlivost a zkušenosti. To vše Vám propůjčíme, abyste neztráceli drahocenný čas.

Více informací

ICT Infrastruktura

Informační a komunikační technologie obnášejí spolehlivé počítače, sítě, servery, zabezpečenou komunikaci. Pomůžeme vybrat a dodáme potřebné vybavení vašeho týmu. 

Spoléháme na technologie DELL a Hewlett-Packard síťové technologie Cisco Systems, případně ověřené Cloudové služby
Více info

Product Management

Řízení životního cyklu produktů a služeb.

Každý produkt, ať ve výrobě nebo ve službách, má stejné zákonitosti svého vzniku, vývoje a životního cyklu. Řídí se to stejnými pravidly a zákonitostmi. 

Mechanismus vzniku z komponent, součástí,  kooperací, surovin a postupy pro jejích přetvoření jsou vždy stejné.

Více informací osobně

Business Development

Rozvoj podnikání obnáší agendu a procesy pro rozvoj a realizaci příležitostí růstu v rámci organizací a rozvoje vztahů mezi nimi. Je to oblast podnikání, obchodu a rozvoje organizace. Rozvoj podnikání je vytváření dlouhodobé hodnoty pro organizaci ze zákazníků, trhů a vztahů. Rozvoj podnikání lze chápat jako jakoukoli činnost malé nebo velké organizace, která slouží účelu rozvoje“ podnikání. Aktivity rozvoje podnikání mohou být uskutečňovány interně nebo externě konzultantem pro rozvoj podnikání. Rozvoj podnikání lze usnadnit prostřednictvím systémů plánování, Marketingovými a nástroji, aktivním vlastním Product Managementem, vyhledávání investorů resp. propojování rozvíjejících se firem s potenciálními investory.

Plánování a řízení výroby

MRP

MRP II

SCM

APS  Advanced Planning and Schedulling

Přístup ke klientovi

Pro všechny naše služby platí maximální snaha o porozumění. Vzájenmé podmínky upravuje smlouva o rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb SLA

Úvodní analýza

Identifikace rozsahu

Příprava podkladů: 

Zpracování Projektového plánu implementace změn

Komplexní implementace požadovaných změn

3-5 hod.

3-10 hod.

8-10 hod.

10-40 hod.

individuálně

Náš tým

image

Ondřej Hůrka

Enterprise Architect & CEO

image

Martin H.

Procesní inženýr

image

Martin B.

Solution Architect

image

Karel K.

Project Manager

image

Lukáš M.

Systémový inženýr

image

Petr C.

Účetní specialista a metodik

image

Garry B

Reengineering Mentor

image

Jindřich V

Project Manager

Přednosti ORGANONICS.COM

Rychlé jednání

Zkušení odbornící v dané problematice

Komunikace online i osobně

Zákazník na prvním místě 

Identita

Ing. Ondřej Hůrka, IČ: 0884 9340
K Zeleným domkům 681/24 Praha Česká republika

Pracovní doba

Pondělí - Pátek : 8:00 - 17:00, Sobota - Neděle: dle SLA smluv

Telefon

+420 602 307 159

Spojme se ...

 Copyright ORGANONICS.com © 2023